REFERENCE

KARIÉROVÝ A OSOBNÍ KOUČINK
Individuální koučink s klienty

REFERENCE

LEKTORSKÁ ČINNOST
Vzdělávací program "Projekt v praxi aneb Jak rozjet a uřídit svůj vlastní projekt"

„Pokud má někdo pocit, že má s něčím/někým problém nebo si s něčím neumí poradit, neví, co dál... obvykle se dostane při pokusech o řešení do bludného kruhu. Nedokáže z něj pak vystoupit. Zdence Havrlíkové se podařilo dát nový význam tomu, co já považovala za samozřejmost. Pokládala mi otázky tak, jak bych si je já nikdy nepoložila. Prostě dokázala mi můj život, mé schopnosti a moje možnosti ukázat z jiného úhlu pohledu. Zdenka mi otevřela dveře z bludného kruhu a je jen na mě, jak ten nový pohled uchopím a co dál udělám.“ Eva K., uchazečka o práci


„Koučovací setkání se Zdenkou pro mne byla velice přínosná. Díky nim jsme se dokázala na své problémy podívat s nadhledem a to mi pomohlo vidět některé věci trochu jinak. Zdenka byla vždy příjemná a empatická a díky tomu jsem se vždy dostatečně uvolnila a neměla jsem zábrany hovořit o svých problémech. Koučink se Zdenkou vřele doporučuji!“ Jana Fránková, účetní asistentka


„Mám za sebou desetiletou kariéru na manažerských pozicích v mezinárodních firmách. Po narození dcerky se mi však změnily priority. Chtěla jsem především dobře vychovávat a rozvíjet svou dceru, ale zároveň pracovat na nějakém zajímavém projektu, který by naplňoval mou potřebu osobního rozvoje a profesní realizace. Protože jsem nemohla najit žádný flexibilní úvazek ani projekt, který by mi umožnil skloubit tyto dvě věci, rozhodla jsme se začít sama podnikat. Ačkoliv jsem měla zkušenosti z předešlých zaměstnaní s projektovým managementem i s uváděním nových služeb na trh, start vlastního businessu pro mě představoval krok do neznáma a velkou výzvu. Zvažovala jsem několik podnikatelských záměru, přišlo na radu i mnoho pochyb, zda se do vlastního podnikaní skutečně vrhnout a jakým způsobem. V této situaci jsem velmi uvítala koučink, ačkoliv jsem nic podobného předtím nezkusila. Se Zdenkou jsem absolvovala několik koučovacích sezení, které byly pro mě velkým přínosem. Před každým setkáním jsem měla řadu nevyjasněných věcí, po našich schůzkách jsem ale měla utříbené myšlenky a věděla, jakou cestou se chci posunout dále. Díky spolupráci se Zdenkou jsem si sama dokázala odpovědět na své otázky a správně reagovat v situacích, ve kterých jsme byla předtím nerozhodná.“ Karolína Risser, podnikatelka


„Koučovací sezení se Zdenkou byla velmi inspirující a zároveň motivující. Vše probíhalo v uvolněné atmosféře, ale pod jasným vedením, aby bylo dosaženo kýženého cíle. Z každé schůzky vyplynulo několik "domácích úkolů", které měly pomoci dosáhnout zamýšleného efektu. Rekapitulace na dalším sezení pak nenásilně motivovala k jejich plnění. Koučink se Zdenkou mi pomohl uvědomit si věci, na které bych sama hledala odpověď jen velmi pomalu a se ztrátou mnohem více energie a času. Mohu jen doporučit.“ Martina Kočárníková, logistik


„Koučink se Zdenkou je příjemný a nabíjející. Pomůže vám ujasnit si priority a cíle – ty opravdu vaše. Tip pro každého, kdo hledá novou perspektivu a možná i sám sebe!“ Lenka Laňková, www.lankavemeste.cz


„Kdo se potřebuje podívat na své záležitosti z neobvyklých úhlů, aby konečně odhalil to, o čem už nějaký čas přemýšlí, měl by navštívit Zdenku. Pomocí metod, se kterými jsem se dříve nesetkala, jsme šly k jádru věci a takříkajíc „za oponu“ toho, co si člověk běžně uvědomí či připustí. Zdenka ví, jak pomoci a navíc je milá a sympatická. Ideální kombinace.“ Zuzana Taucová, www.taucova.cz


„Jednoznačně jeden z nejlepších kurzů zaměřený na rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené. Kurz byl po všech stránkách velmi profesionálně připraven i celou dobu dokonale veden. Jsem velmi ráda, že jsem měla příležitost se kurzu zúčastnit. Zdenka Havrlíková je naprosto úžasná lektorka a ostatní účastnice kurzu byly pro mě byly neuvěřitelně inspirativní. Moc děkuji za tuto zkušenost.” Barbora Pourová, business finance analyst


„Musím moc pochválit projekt FIT FOR FLEXI, v rámci kterého jsem absolvovala kurz Projekt v praxi. Celý kurz byl výborně postaven co se obsahové části týče i co do zapojení účastníků. Teď s odstupem času po absolvování kurzu musím navíc ocenit, že to byl a je výborný pomocník a zdroj informací, pokud chce člověk nastartovat své podnikání, rozjet nějaký projekt nebo se v uvozovkách jen naučit plánovat aktivity tak, aby dosáhl kýženého výsledku.” Hana Balášová, projektová manažerka


„Díky za kurz Projekt v praxi. Pro mě osobně byl chybějící inspirací dotáhnout myšlenky v hlavě do reality. Rozhodně doporučuji všem, kteří mají pocit, že jim ke konečnému rozhodnutí chybí dovednosti nebo znalosti a pocit sebedůvěry, že to zvládnou.” Soňa Kratochvílová, marketingová manažerka, NašeÚkoly.cz


„Kurz byl pro mne inspirativní, protože jsem se zde potkala s velmi zajímavými a sebevědomými ženami, včetně lektorky. Pokud se rozhodnu "rozjet svůj projekt" mám informace, které mi pomohou, popř. vím kde je hledat. Zaujalo mne především to, jak je důležité projekt pečlivě připravit, zhodnotit rizika a důkladně poznat cílovou skupinu. Kurz byl odborně vedený, velmi zajímavý, měl spád. I když jsem zpočátku měla v této oblasti nedostatek vědomostí, v kurzu jsem se cítila dobře a jsem velmi ráda, že jsem kurz absolvovala.” Hana Schanilcová, fyzioterapeutka


„Parádní projekt, kvalitní zpracovaní, samé inspirativní účastnice a lektorka Zdenka H. je prostě úžasná!... ;-)” Vlasta Matší, makretingová manažerka


„Tento kurz mě velmi mile překvapil svým profesionálním zpracováním i náplní. Za 4 dny jsme obsáhly velké množství informací, které byly ve všech aspektech přínosné. Velmi se mi líbilo nejen zaměření kurzu, ale rovněž forma výuky – praktické skupinové i individuální úkoly, kde jsme si čerstvě nabité znalosti hned vyzkoušely a zažily. Osobně určitě využiji poznatky ohledně projektového plánování a time managementu. Zcela nová věc byla tvorba webu, která je v dnešní době opravdu jednoduchá. Praktická zkouška prezentačních dovedností se jistě také bude hodit. Celý kurz byl pro mě velkou inspirací nejen náplní, ale hlavně díky účastnicím a přednášející lektorce. Rozhodně doporučuji všem!“ Martina Kočárníková, logistik


„Kurz byl z mého pohledu takovým rychlokurzem projektového řízení, přičuchly jsme k lecčemus v oboru, ukázaly jsme si na příkladech a (!) domácích úkolech. Lektorka kurz vedla v příjemném svižném tempu a byla vždy ochotná a připravená odpovídat na všechny dotazy. Připravené materiály z každého dne jsou přehledné a velmi nápomocné. Osobně pochvaluji i možnost hlídání dětí – bez toho bych se ke kurzu neodhodlala, což by byla opravdu škoda.“ Jana Buzková, architektka