PROJEKTOVÉ A DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Máte skvělý nápad a hledáte možnosti, jak jej zrealizovat?

Řízení projektů a kreativní práce na jejich tvorbě mě profesně doprovází od roku 2008. Podílela jsem se na vzniku, administraci, realizaci a vedení týmů národních i mezinárodních projektů v řádech stovek milionů korun. Jsem také certifikovanou hodnotitelkou projektových žádostí Evropské komise, Evropského sociálního fondu, Norských fondů a programu ERA.Net RUS Plus. Díky zkušenostem ze soukromého i neziskového sektoru vám mohu nabídnout služby šité na míru potřebám vaší organizace, ať už se jedná o firmu, neziskovku, školu či začínajícího podnikatele. Přehled referenčních projektů, na jejichž řízení či vzniku jsem se podílela, naleznete zde. V roce 2019 jsem si splnila svůj sen a založila AVITEUM - expertní organizaci, která působí jako katalyzátor společenského dopadu. AVITEUM pomáhá společensky prospěšným organizacím řešit problémy, které se dotýkají každého z nás. Využít můžete komplexní služby v těchto oblastech: rozvoj, granty, projekty.

FIRMY

Vzdělávání zaměstnanců
Rozjezd nového podnikání
Koučink a mentorink zaměstnanců
Diversity a Age management
Zavádění flexibilních forem práce

ŠKOLY

Inovace a vývoj studijních programů
Nové vybavení a zařízení pro školu
Mezinárodní partnerství škol
Zahraniční mobility učitelů a žáků
Vznik zařízení péče o děti

NEZISKOVKY

Rozšíření služeb pro klienty
Mezinárodní partnerství
Spolupráce s firmami
Rozvoj sociálních služeb a práce
Sociální inovace

Jak spolupráce probíhá?

Na úvodní schůzce si vyjasníme představy o vašem projektovém záměru a grantových a dotačních příležitostech, které jsou pro jeho realizaci vhodné. Využít můžete jednorázovou konzultaci, ale i kompletní služby od A do Z, kdy vás provedu přípravou projektové žádosti, poskytnu vám podporu při jeho realizaci a administraci až po vypořádání všech závazků. Úvodní osobní schůzka je bezplatná. Finanční podmínky spolupráce jsou vždy šité na míru. Konzultace probíhají osobně, telefonicky, e-mailem na zdenka[at]havrlikova.cz a je možné využít také Skype a časově vás tak co nejméně zatížit.


S jakými dotačními programy mám zkušenosti?