REFERENČNÍ PROJEKTY

Aktuální referenční projekty najdete v portfoliu expertní organizace AVITEUM, kterou jsem založila v roce 2019 a pod jejíž hlavičkou pokračuji v podpoře společensky prospěšných projektů. Expertními oblastmi podpory jsou: vzdělávání, trh práce, rovné příležitosti, podnikání, sociální služby, služby pro rodiny a děti, komunitní rozvoj a udržitelnost.

Projekt FLEXI KARIÉRA (2017 - 2018)
Web: www.flexikariera.cz
Role: tvůrce a vedoucí projektu, kouč, lektor
Zaměření: Osobní a kariérní restart pro ženy po rodičovské, koučink-vzdělávání-mentorink
Projekt BEZPEČNÝ PŘÍSTAV (2018 - 2020)
Web: www.bezpecny-pristav.cz
Role: tvůrce projektu a freelance konzultant
Zaměření: Poradensko-vzdělávací program pro rozvoj a podporu stability rodin
Projekt ŠANCE NA RESTART (2017 - 2019)
Web: www.sancenarestart.cz
Role: tvůrce projektu, freelance konzultant
Zaměření: Vzdělávací, poradenská a pracovní podpora pro nezaměstnané OZP 50+
Projekt CREATIVE YOUTHWORK NETWORK (2016 - 2018)
Web: www.creative-youth.eu
Role: projektový manažer
Zaměření: Podpora pracovníků s mládeží ve využívání kreativních metod učení
Projekt STRATEGIE PRO UČITELE NADANÝCH DĚTÍ (2015 - 2018)
Web: www.educentrum.eu/strateach
Role: vedoucí projektu, metodik, výzkumník
Zaměření: Sdílení mezinárodních zkušeností na téma rozvoje nadání a podpora učitelů při práci s dětmi
Projekt WORK, RESEARCH AND INNOVATION (2015 - 2017)
Web: www.educentrum.eu/write
Role: vedoucí projektu, metodik
Zaměření: Mezinárodní partnerství zaměřené na podporu kariérního uplatnění mladých lidí
Projekt FIT FOR FLEXI (2012 - 2015)
Web: www.fitforflexi.cz
Role: tvůrce a vedoucí projektu, kouč, lektor
Zaměření: Podpora flexibilního zaměstnávání, slaďování rodiny a práce, přenos zahraniční inovací
Projekt ANGLIČTINA AKTIVNĚ (2010 - 2013)
Web: www.active-english.cz
Role: tvůrce a vedoucí projektu
Zaměření: Vývoj nových výukových brožur pro žáky 2. st. ZŠ, testování rozvoje komunikativní kompetence žáků
Projekt ŠKOLA BEZ HRANIC (2014 - 2015)
Web: www.openschool.cz
Role: tvůrce a vedoucí projektu
Zaměření: Podpora zavádění metody CLIL na ZŠ, rozvoj mezinárodních partnerství, rodilí mluvčí do škol
Projekt MUME (2012 - 2014)
Web: www.mume.eu
Role: projektový manažer
Zaměření: Mezinárodní projekt v oblasti mezigeneračního učení a age manamenetu
Projekt PROJEKTOVÁ VÝUKA JAZYKŮ (2008 - 2010)
Web: www.kurzyproucitele.cz
Role: vedoucí projektu
Zaměření: Vzdělávací projekt pro učitele cizích jazyků, metodické workshopy a projektové dny
Projekt STEJNÁ ŠANCE NA VZDĚLÁVÁNÍ (2008 - 2011)
Web: www.chc.cz
Role: vedoucí projektu
Zaměření: Vzdělávací a rozvojové kurzy a bilanční diagnostika pro rodiče vracející se na trh práce