Talent a nadání – výhoda, nebo hendikep?

Během posledních šesti let jsem měla možnost poznat celou řadu inspirativních lidí u nás i v zahraničí, kteří se snaží podporovat nadané děti. Pomoc nabízejí i jejich učitelům a rodičům, bez jejichž aktivního zapojení a pochopení specifik těchto dětí, se může nadání stát hendikepem.

Pokud vás toto téma zajímá a chcete se dozvědět více, přidávám odkaz na dva články z mého pera, které jsem uveřejnila ve spolupráci s časopisem Řízení školy:

„Péče o nadané děti v evropské školní praxi“ (Porovnání modelů a strategií péče o nadané děti v České republice, Německu, Itálii a Turecku.)

„Jak rozvíjet nadané děti v běžné škole?“ (Rozhovor se zástupkyní ředitelky Základní školy Curie, která nabízí program péče o mimořádně nadané děti.)

Užitečný rozcestník nabízí i stránky Mensa ČR: pro nadané děti, Talentovani.cz či Nadanedeti.cz. Na Facebooku najdete také skupinu určenou rodičům nadaných dětí, která je skvělým místem pro řešení každodenních problémů a sdílení zkušeností.