Jarní bilancování

Po téměř třech letech práce na projektu Fit For Flexi, který skončil letošním únorem, jsem si konečně udělala čas ohlédnout se trochu zpátky. Byly to tři roky plánování, organizování, papírování, ale také - a to především - tři roky plné neuveřitelně nabíjejících setkání s ženami i muži, kteří vědomě přemýšlejí o podmínkách, ve kterých pracují a žijí svůj život. Obrovskou inspirací pro mě byla možnost setkat se s řadou odvážných a inspirativních žen během kurzu "Projekt v praxi aneb Jak rozjet svůj vlastní projekt" a programu osobního a kariérového koučinku. Skvělou tečkou na závěr byla výhra projektu v Národní ceně kariérového poradenství 2014, která patří i všem kolegům z Channel Crossings, partnerské neziskovce Spiralis a našim parnterům z Německa, Švédska a Polska.

A na závěr i trocha té číselné bilance:
2 mezinárodní konference
12 odborných workshopů po celé České republice
40 subjektů, které se zapojily do realizace workshopů
220 účastníků akcí - organizací i jednotlivů
3 vzdělávací moduly pro rodiče a pečující osoby
1 koučinkový a poradenský program pro rodiče
90 absolventek vzdělávacího a koučinkového programu

... a nevyčíslitelné množství nadšenců, kteří budou i nadále pokračovat v tom, co jim dává smysl - sdílet, rozvíjet a měnit 🙂

Medailonek o projektu a službách vzdělávání a koučinku pro rodiče vracející se na trh práce v Channel Crossings
Dokument o projektu Fit For Flexi a rozhovory s "flexi-propagátory" z České republiky i zahraniční