Jak číst z karet?

Obrázkové karty jsou neocenitelným pomocníkem, který umožňuje vizualizovat myšlenky, pocity i slova. A nezřídka i to, co zatím odpočívá v nevědomí. Čas od času nechávám na klientech, aby si sami vybrali jeden z řady různých balíčků karet, které používám. Letošní jaro jsem stráva testováním autorských karet Zuzky Taucové malovaných horkým voskem. A pro její Karty pro koučink a terapii jsem připravila pár tipů, jak je využívat při práci s jednotlivci i skupinami.

Příklady z praxe

Použití karet v koučinku má téměř neomezené možnosti a záleží jen na kreativitě a intuici kouče. Tak jako neexistují dva stejní lidé, tak i jeden způsob použití karet nebude fungovat u všech klientů. A to je dobrá zpráva. Protože právě to z karet dělá neuvěřitelně bohatý zdroj inspirace. Práci s kartami nejčastěji kombinuji s různými experimenty, prvky Gestalt přístupu, imaginací a prací v prostoru.

Mapování

Vyzvěte klienta, aby si vybral karty, které představují klíčové prvky pojící se k jeho tématu (př. osoby, události, pocity, hodnoty apod.). Pokud řeší např. vztahové problémy, karty mohou symbolizovat osoby, které v jeho životě hrají důležitou roli. Klient rozmístí karty v prostoru tak, jak vnímá jejich vztahovou blízkost/vzdálenost (př. dle klientova vztahu k nim/jejich vztahu k sobě). Pokyn pro klienta může znít i zcela jednoduše, aby karty rozložil podle toho, jak to právě cítí. S rozmístěním karet lze libovolně experimentovat, př. zkoumat tělesné i emoční změny při přibližování, oddalování či vyřazení jednotlivých karet. Důležité je všímat si i toho, zda některé prvky (karty) nechybí, ať už úmyslně či nevědomě. Užitečné může být i přerušení zrakového vjemu, kdy klient zavře oči a vy jej budete provázet řízenou imaginací. Opětovný pohled na karty pak může přinést nové vjemy a souvislosti.

Obrázkový storytelling

Při obrázkovém storytellingu nabídneme klientovi, aby vyprávění o svém osobním příběhu/problému/životní situaci doplnil obrázkovými kartami. Ty vystupují v roli symbolů, které usnadňují klientovi díky jejich vizuálnímu působení přiřazovat jeho kontextu nové osobní významy. Následně pak můžeme zkoumat, jaké pocity klient při této zkušenosti zažívá. A jaké reaktivní pocity v něm tato situace vyvolává (př. v souladu s principy popsanými v Modelů růstu Virginie Satirové). Konkrétní otázky, kterými můžeme provázet klienta, mohou znít třeba takto:


 • Jaký je tvůj příběh? (Jaké důležité události ho tvoří? Kteří lidé jsou v něm důležití? Co vidíš, když se ohlédneš zpátky?)
 • Které karty nejlépe symbolizují tyto události/lidi/situace/prožitky/zkušenosti?
 • Kde se nacházíš ty? Jaká karta tě nejlépe vystihuje?
 • Je příběh úplný? Jsou zde všechny důležité karty?
 • Jak se karty vzájemně doplňují? Kam bys je nejraději umístil/a? Překáží ti některá z nich?
 • Chceš některou z nich vyměnit? Kde je tvé místo mezi nimi?
 • Co tě na tomto obrázku zaujalo? Co tě napadlo, když sis ho vybral/a?
 • Jaké pocity v tobě karty vyvolávají? Co všechno na nich vidíš? Říká ti některá z nich něco?
 • Jaký význam pro tebe mají? Co o tvé situaci vypovídají? Co ti radí?
 • Které karty jsou pro tebe nejdůležitější? Jak ti pomáhají v tvém životě? K čemu jinému ti ještě mohou být užitečné?
 • Které karty už ti nic nedávají? Které karty můžeš opustit?

Při kladení otázek platí, že lépe je „dvakrát se zhluboka nadechnout a vydechnout“, než položíte klientovi další otázku. Hledání významů a prožívání (staro)nových pocitů vyžaduje svůj čas. A pokud jej klientovi dáte, může pro něj být taková cesta zcela novým prožitkem.

Můžou karty změnit budoucnost?

Vyndavám z krabičky balíček karet. Klientka Lenka na protější židli mě s lehce překvapeným pohledem sleduje. Vnímám směsici pocitů nedůvěry a zároveň očekávání toho, co se bude dít. Ne, dnes si nezahrajeme partičku mariáše, ani si nevyložíme budoucnost. I když...možná najdeme odpovědi na otázky, díky kterým si Lenka sama svou budoucnost zařídí podle svých představ.

Lenka se už dlouho rozhoduje, zda zůstane v poklidných vodách jisté práce, stabilního příjmu, bezpečí známého prostředí, nebo za vším udělá tlustou čáru a vrhne se do vlastního podnikání. Už dlouho se věnuje grafickému designu, který je tím, co ji opravdu baví. Postavit se na vlastní nohy je jejím snem, ale pořád se vynořují ta stará známá „ale“.

Vybízím Lenku, aby si vybrala jednu z karet, která je pro ni symbolem její aktuální situace, jisté a známé, ale tak trochu bez té pořádné „šťávy“. Poté si Lenka vybírá kartu, která je pro ni symbolem splnění jejího snu o nezávislé, leč nejisté kariéře grafické designérky.

Pak Lenku požádám, aby si každou z karet „posadila“ na dvě židle, které jsem jí přistavila naproti sobě. Lenka si s lehkým náznakem nejistoty prohlíží obě karty a pak každou z nich pečlivě pokládá na jednu ze židlí. Naznačím Lence, aby si sedla na židli, na které je karta, která reprezentuje její „aktuální jistotu“. Lenka bere kartu do rukou a zavírá oči. Poprosím ji, aby si představila sama sebe, ne dnes, ani zítra, ale za pět let. V té samé práci, na stejné židli, s tou samou jistotou, ale bez toho, co pro ni představuje karta na protější židli. Pozoruji Lenku, jak přerývaně dýchá a víčka očí působí neklidně. Nechávám ji prožít si všechny odstíny nových pocitů.

Následně Lenku „přesadím“ na protější židli, kde si do rukou bere kartu – symbol její „nejisté, ale lákavé budoucnosti“. Tentokrát Lenku požádám, aby si představila, že opustila bezpečí známých vod a pustila se do splnění vlastního snu. Dnes je tomu pět let od okamžiku, kdy se pro tuto cestu rozhodla. Lenka si pokládá svou kartu na kolena a zhluboka se nadechne. Krátký dech se pomalu prodlužuje a cítím, jak místnost, ve které sedíme, zaplavuje směsice překvapení a vzrušení z pocitu moci následovat vlastní rozhodnutí. A také z pocitu zodpovědnosti, kterou musí nést. Lenka překvapeně otevírá oči a s úsměvem se na mě podívá. Požádám ji, aby vystoupila ze své role a znovu se pohledem pozorovatele podívala na karty na obou židlích. Tak kam se posadíš, Lenko?

Lenka už má jasno, ví co chce, i to, co nechce. Sama si určila svůj směr. Mě si přivzala jako svého průvodce, který ji tu a tam podpoří na křižovatce, aby nesešla z té správné cesty. Tu kartu, která symbolizovala Lenčin splněný sen, jsem jí věnovala. Má ji dodnes. Vystavenou ve svém vlastním studiu.

Můžou tedy karty změnit budoucnost? Těžko. Budoucnost měníme jen my sami. V čem nám ale karty mohou pomoci, je uvědomit si, jaký význam pro nás mají věci, které se nám dějí, co je pro nás v životě důležité a jakou cestou se chceme vydat.

Příběh Lenky je jen malou ukázkou toho, jak mohou karty usnadnit rozhodování na našich životních křižovatkách. Dnes už se mnohé z mých klientek i klientů koučovacích sezení na práci s kartami těší. Postupem času se mé hromádky karet rozrůstají a všechny jsou něčím jedinečné. Na ukázku přidávám obrázek karet od Zuzky Taucové, které si často beru na pomoc. Způsobů, jak karty používat, je celá řada. A konkrétní tipy najdete už brzy v jednom z následujících článků.