Osobní restart s Flexi Kariérou

Už celý půlrok čerpám energii a radost z projektu FLEXI KARIÉRA, v rámci kterého nyní rozbíháme druhou etapu. Na začátku projektu bylo přání zhmotnit myšlenku pomoci ženám, které na delší dobu přerušily svou kariérní dráhu a věnovaly se péči o malé děti, znovu najít svou osobní a profesní vizi. Chtěla jsem také navázat na úspěšné projekty z minulých let, které v Channel Crossings realizujeme už od roku 2006. A podařilo se. První skupinka jedenácti žen úspěšně absolvovala půlroční motivačně-vzdělávací program, znovu našly své sebevědomí a osvěžily si či získaly nové dovednosti z oblasti projektového řízení a ovládání různých IT vychytávek.

Vážím si také profesionálního a zároveň lidského týmu lektorů, mentorů a koučů, který se nám podařilo sestavit. Společně nám to skvěle funguje, o čemž svědčí i zpětná vazba od účastnic první etapy. Nejčastěji zmiňovanými slovy bylo:

"sebepoznání, uvědomění, inspirace, setkání s úžasnými lidmi, nová přátelství, emoce, praktické dovednosti pro trh práce, nová cesta či neocenitelná zkušenost."

Druhá etapa projektu právě začíná, ale stále je otevřena příležitost zapojit se do závěrečné etapy projektu. Pokud znáte někoho, komu by projekt pomohl a přinesl nový impuls do osobního a kariérního života, neváhejte mne kontaktovat na flexikariera[at]chc.cz. Novinky můžete sledovat na naší Facebookové stránce.

Jarní bilancování

Po téměř třech letech práce na projektu Fit For Flexi, který skončil letošním únorem, jsem si konečně udělala čas ohlédnout se trochu zpátky. Byly to tři roky plánování, organizování, papírování, ale také - a to především - tři roky plné neuveřitelně nabíjejících setkání s ženami i muži, kteří vědomě přemýšlejí o podmínkách, ve kterých pracují a žijí svůj život. Obrovskou inspirací pro mě byla možnost setkat se s řadou odvážných a inspirativních žen během kurzu "Projekt v praxi aneb Jak rozjet svůj vlastní projekt" a programu osobního a kariérového koučinku. Skvělou tečkou na závěr byla výhra projektu v Národní ceně kariérového poradenství 2014, která patří i všem kolegům z Channel Crossings, partnerské neziskovce Spiralis a našim parnterům z Německa, Švédska a Polska.

A na závěr i trocha té číselné bilance:
2 mezinárodní konference
12 odborných workshopů po celé České republice
40 subjektů, které se zapojily do realizace workshopů
220 účastníků akcí - organizací i jednotlivů
3 vzdělávací moduly pro rodiče a pečující osoby
1 koučinkový a poradenský program pro rodiče
90 absolventek vzdělávacího a koučinkového programu

... a nevyčíslitelné množství nadšenců, kteří budou i nadále pokračovat v tom, co jim dává smysl - sdílet, rozvíjet a měnit 🙂

Medailonek o projektu a službách vzdělávání a koučinku pro rodiče vracející se na trh práce v Channel Crossings
Dokument o projektu Fit For Flexi a rozhovory s "flexi-propagátory" z České republiky i zahraniční